Politică de confidențialitate

Politica de Confidentialitate

La data de 25.05.2018 intră în vigoare Regulamentul European nr. 679 /2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
Noua reglementare la nivel european pune accent pe transparenţă faţă de persoana vizată în contextul prelucrării datelor sale cu caracter personal și ne responsabilizează pe noi, în calitate de operator de date, cu privire la modalităţile de prelucrare.

Astfel, drepturile persoanelor vizate sunt consolidate și completate cu noi drepturi, precum: dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la restricţionarea prelucrării.

Drepturile cu privire la datele cu caracter personal de care beneficiaţi, în calitate de persoană vizată sunt:

  • Dreptul de a fi informat – dreptul de a obţine din partea firmei o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective
  • Dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc
  • Dreptul de a obţine restricţionarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea firmei restricţionarea prelucrării
  • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct
  • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
  • Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere
  • Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi pe care le-aţi furnizat firmei, într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, precum şi de a le transmite altui operator
  • Dreptul la opoziţie – dreptul de a va opune în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc
  • Dreptul de a nu fi suspus unei decizii automate individuale – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar, într-o măsură semnificativă


Firma noastra va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru, prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau accesării neautorizate, precum şi a altor riscuri similare.
 

       Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, MINIDATA SRL-D are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizezi despre tine. Datele personale ale clientilor nu vor fi transmise tertilor. 

       Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor privind situația contului de pe MINIDATA SRL-D, informarea utilizatorilor sau a clienților privind evoluția și starea comenzilor, evaluarea produselor și serviciilor oferite, pentru reclamă, marketing și publicitate, statistică.

       MINIDATA SRL-D  poate notifica utilizatorii privind ofertele curente prin newsletter-ul săptămânal și poate trimite felicitări, vouchere cadou sau alte mesaje speciale.

       MINIDATA SRL-D nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul MINIDATA SRL-D  poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. Datele tale cu caracter personal vor fi utilizate în scopul pentru care le-ai furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre și a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și a termenilor noștri contractuali.

       Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a te adresa justiției. Totodată, ai dreptul să te opui prelucrării datelor personale care te privesc și să soliciți ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne poți adresa o cerere scrisă, datată și semnată la adresa:

MINIDATA SRL-D
Car. Sigmir  Nr. 234
Bistrița, Jud. BN